Copyright:

Op alle artikelen gepubliceerd op www.bugsout.nl rust het copyright bij Bugsout. Mits anders apart vermeld.

Het zonder schriftelijke toestemming van de domeinnaam houder van www.bugsout.nl overnemen van teksten en foto's alsook het (ten dele) kopieren van bepaalde onderdelen en applicaties is verboden.

Op deze site zijn verschillende namen, logos en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn.

Elk gebruik van deze merktekens, logo's of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken, logo's of foto's.

 

Bij voorbaat hartelijk dank.